Χριστίνα Παπή

Ιατρός ειδικευθείσα στην αιματολογία

H Xριστίνα Παπή είναι ιατρός με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την βιοχημεία της διατροφής. Αριστούχος της Ιατρικής Σχολής της Bologna, όπου και εργάστηκε μετά τις σπουδές και εκπόνησε εργασίες στο αντίστοιχο Ινστιτούτο Βιοχημείας. Ολοκλήρωσε την ειδικότητα της αιματολογίας στην Αθήνα, υπηρετώντας στο Ιπποκράτειο, στον Ευαγγελισμό και στο Γ. Γεννηματάς. Έχει συμμετάσχει στην συγγραφή μελετών σχετικών με τις ηπατοπάθειες και τα μυελοδυσπλαστικά νοσήματα, καθώς και σε πολλά συνέδρια σχετικά με την αξιοποίηση της φυτικής διατροφής στην ιατρική πράξη. Είναι ένθερμη υποστηρίκτρια της ολικά φυτικής διατροφής και εστιάζει στην ενημέρωση της ελληνικής ιατρικής κοινότητας σχετικά με τα οφέλη ως προς την πρόληψη και την καλύτερη έκβαση πολλών παθήσεων, που η διατροφή αυτή προσφέρει. Συνεργάστηκε με την ΑΡΑ για την πραγματοποίηση της πρώτης ιατρικής ημερίδας στην Ελλάδα, σχετικά με την ολικά φυτική διατροφή.